swietlica Plan pracy świetlicy szkolnej obowiązujący w pierwszym okresie nauki roku szkolnego 2020/2021 dostępny jest po linkiem: https://view.genial.ly/5f54cb254c42ef0d845d3dfc/horizontal-infographic-review-untitled-genially