klimatyczna klasaW bieżącym roku szkolnym uczniowie z klasy IIa realizowali projekt „Ekologia. Jak chronić środowisko?”. Nad całością przedsięwzięcia czuwał organizator – Fundacja Uniwersytet Dzieci. Powzięte działania, oprócz poszerzenia wiedzy, pozwoliły drugoklasistom również na kształtowanie kompetencji społecznych. W ramach projektu przeprowadzony został cykl zajęć dotyczących przyrody. Uczniowie prowadzili obserwacje przyrodnicze, dowiedzieli się, jak chronić środowisko oraz czym jest klimat. Ukoronowaniem podjętych działań jest przyznanie przez organizatora klasie IIa dyplomu za zrealizowanie wszystkich wymaganych działań.

Dyplom

Certyfikat