stypendiadaW dniach od 5 do 15 grudnia 2016r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Projekt Stypendialny „STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA DLA UCZNIÓW KLAS II i III”, w którym wzięła udział klasa IIa i IIIa. Koordynatorem projektu na terenie szkoły była pani Renata Łastowska. Projekt składał się z czterech części. Pierwszą z nich był konkurs czytelniczy Abecadło, w którym należało wykazać się doskonałą znajomością wierszy Jana Brzechwy. Drugi etap to konkurs ortograficzny Ortografek sprawdzający pisownię wyrazów z u-ó, ż- rz, h-ch. Trzecia część to konkurs matematyczny Plusik, w którym uczniowie rozwiązywali zadania w zakresie dodawania i odejmowania. Ostatnią część stanowił konkurs plastyczny Plastuś, gdzie należało wykonać pracę dowolną techniką na jeden podanych wcześniej tematów.

W konkursie wzięło udział 22 uczniów z klasy IIa i 23 z klasy IIIa. Po dość długim oczekiwaniu na wyniki okazało się, że kilkoro uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienia (dyplomy laureata oraz medale):

  • Lena Pisarewicz (II a) – wyróżnienie w konkursie ortograficznym,
  • Maria Wilczyńska (II a) – wyróżnienie w konkursie matematycznym,
  • Zuzanna Ostrowska (II a) – wyróżnienie w konkursie plastycznym,
  • Justyna Karaczun (III a) – wyróżnienie w konkursie plastycznym.


Udział w ogólnopolskim projekcie, jakim jest Stypendiada pozwolił uczniom naszej szkoły na porównanie swojej wiedzy z uczniami innych szkół i zachęcił do dodatkowej pracy.

Stypendiada Wczesnoszkolna 2016