stypendiumPodczas uroczystego apelu inaugurującego rok szkolny 2015/2016, Wójt Gminy Anna Mołodciak i dyrektor szkoły Elżbieta Pietruszkiewicz wręczyły uczniom dyplomy z okazji zdobycia stypendium naukowego za wyniki uzyskane w poprzednim roku szkolnym. Wyróżnienia te są nie tylko nagrodą dla tych uczniów, którzy uzyskują celujące wyniki w nauce, ale również motywują innych do wytężonej pracy.

Serdecznie gratulujemy!

Lista stypendystów