Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała spośród swojego grona Prezydium RR na rok szkolny 2020/2021.

 

Przewodnicząca RR  - Renata Tabaka (kl. VI b),
Wiceprzewodnicząca - Michalina Zalewska (kl. II),
Skarbnik - Anna Wiśniewska (kl. IV),
Sekretarz – Malwina Gracka (kl. III b)

Pozostali członkowie RR:
Bartosz Solarczyk (kl. I)

Katarzyna Nurska (kl. III a)
Kamila Gruszczyńska (kl. V a)
Danuta Cupryniak (kl. VI a)
Anna Lis (kl. VII b)
Patrycja Grabarek (kl. VII a)
Iwona Zaraś (kl. VIII)

Ubezpieczenie - kontynuacja współpracy z TU Compensa. Ubezpieczenie dobrowolne - 38 zł za rok.

Ogólne warunki ubezpieczenia do wglądu w sekretariacie szkoły.

Składka na RR:

a) jedno dziecko w szkole - 60 zł (możliwość płatności w dwóch ratach - 30 zł na okres; płatne do 15.11, 15.03)
b) dwoje dzieci w szkole - pierwsze dziecko - 60 zł, drugie dziecko - 40 zł.
c) trzecie i kolejne dziecko w szkole - zwolnione z opłaty

Dane do przelewu
SKO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM.JANA PAWLA II W RÓŻANKACH
UL DĘBOWA 3
66-415 RÓŻANKI
NR KONTA:  66 1020 1967 0000 8502 0178 4024