zebranierrRada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała spośród swojego grona Prezydium RR:
- przewodnicząca: Katarzyna Konaszewicz - Knobel (kl. III G),
- wiceprzewodnicząca: Renata Tabaka (kl. IV B),
- skarbnik: Agata Jackowska (kl. VIII),
- sekretarz: Aneta Trybek (kl. V A).

Pozostali członkowie RR:
- Małgorzata Gronkiewicz - Nowak (kl. I A),
- Magdalena Frölich (kl. I B),
- Anna Wiśniewska (kl. II),
- Mirela Lewandowska (kl. IV A),
- Iwona Zaraś (kl. VI),
- Marta Chwalencka (kl. VII).

Ubezpieczenie - kontynuacja współpracy z TU Compensa.
Dobrowolne ubezpieczenie dziecka – 30 zł.

Składka na RR - bez zmian w stosunku do lat ubiegłych, tzn.
a) jedno dziecko w szkole - 35 zł.,
b) dwoje dzieci w szkole - pierwsze dziecko - 35 zł, drugie dziecko - 15 zł.,
c) troje i więcej dzieci w szkole - pierwsze dziecko - 35 zł, drugie dziecko - 15 zł, każde
kolejne dziecko - 0 zł.

Drugie posiedzenie RR odbyło się wspólnie z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej. Podczas obrad zatwierdzono budżet RR z poprzedniego roku szkolnego oraz nowy Regulamin RR.