Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego została powołana Rada Rodziców Zespołu Szkół w Różankach na rok szkolny 2017/2018. Jej członkami zostali Przewodniczący Rad Klasowych, wybrani na pierwszych zebraniach rodziców dzieci wszystkich klas podstawowych i gimnazjalnych. W każdym zebraniu Rady Rodziców uczestniczyła Dyrektor Szkoły - Pani Elżbieta Pietruszkiewicz.

Na swoim pierwszym zebraniu w Rada Rodziców spośród obecnych członków wybrała swoje władze:

Członkowie Rady Rodziców:

  • Magdalena Ratajczak - kl. I SP, tel. 663 422 616
  • Joanna Miliszewska - kl. III a SP, tel. 691 681 964
  • Magdalena Nurska - kl. IV b SP, tel. 663 478 336
  • Małgorzata Kuczyńska - kl. V SP, tel. 785 292 222
  • Joanna Czaja - kl. VI SP, tel. 601 893 839
  • Bożena Modrzejewska - kl. III G tel. 661 270 582