Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 18.09.2019r. wybrała spośród swojego grona Prezydium RR na rok szkolny 2019/2020.

Przewodnicząca RR  - Renata Tabaka (kl. 5 B),
Wiceprzewodnicząca - Michalina Zalewska (kl. 1),
Skarbnik - Anna Wiśniewska (kl. 3),
Sekretarz - Aneta Trybek (kl. 6 A).

Pozostali członkowie RR:
Katarzyna Nurska (kl. 2 A)
Malwina Gracka (kl. 2 B)
Kamila Gruszczyńska (kl. 4)
Danuta Cupryniak (kl. 5 a)
Anna Lis (kl. 6 B)
Iwona Zaraś (kl. 7)
Joanna Czaja (kl. 8))

Ubezpieczenie - kontynuacja współpracy z TU Compensa. Ubezpieczenie dobrowolne - 30 zł za rok. Ogólne warunki ubezpieczenia do wglądu w sekretariacie szkoły.

Składka na RR:
a) jedno dziecko w szkole - 50 zł (możliwość płatności w dwóch ratach - 25 zł na okres)
b) dwoje dzieci w szkole - pierwsze dziecko - 50 zł, drugie dziecko - 30 zł.
c) trzecie i kolejne dziecko w szkole - zwolnione opłat 

 

zebranierrRada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała spośród swojego grona Prezydium RR:
- przewodnicząca: Katarzyna Konaszewicz - Knobel (kl. III G),
- wiceprzewodnicząca: Renata Tabaka (kl. IV B),
- skarbnik: Agata Jackowska (kl. VIII),
- sekretarz: Aneta Trybek (kl. V A).

Pozostali członkowie RR:
- Małgorzata Gronkiewicz - Nowak (kl. I A),
- Magdalena Frölich (kl. I B),
- Anna Wiśniewska (kl. II),
- Mirela Lewandowska (kl. IV A),
- Iwona Zaraś (kl. VI),
- Marta Chwalencka (kl. VII).

Ubezpieczenie - kontynuacja współpracy z TU Compensa.
Dobrowolne ubezpieczenie dziecka – 30 zł.

Składka na RR - bez zmian w stosunku do lat ubiegłych, tzn.
a) jedno dziecko w szkole - 35 zł.,
b) dwoje dzieci w szkole - pierwsze dziecko - 35 zł, drugie dziecko - 15 zł.,
c) troje i więcej dzieci w szkole - pierwsze dziecko - 35 zł, drugie dziecko - 15 zł, każde
kolejne dziecko - 0 zł.

Drugie posiedzenie RR odbyło się wspólnie z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej. Podczas obrad zatwierdzono budżet RR z poprzedniego roku szkolnego oraz nowy Regulamin RR.

Zasady wpłat na Radę rodziców obowiązuja takie same, jak w roku ubiegłym.

Dla przypomnienia:

Jedno dziecko w szkole: 35,00 zł
Dwoje dzieci: pierwsze 35,00 zł, drugie 15,00 zł
Troje dzieci i więcej: pierwsze 35,00 zł drugie 15,00 zł a pozostałe są zwolnione z opłaty

Wpłat można także dokonywać wpłaty na konto RR:


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Różankach
nr rachunku 64 8363 0004 0012 7736 3000 0001

w tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę