zebranierrRada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała spośród swojego grona Prezydium RR:
- przewodnicząca: Katarzyna Konaszewicz - Knobel (kl. III G),
- wiceprzewodnicząca: Renata Tabaka (kl. IV B),
- skarbnik: Agata Jackowska (kl. VIII),
- sekretarz: Aneta Trybek (kl. V A).

Pozostali członkowie RR:
- Małgorzata Gronkiewicz - Nowak (kl. I A),
- Magdalena Frölich (kl. I B),
- Anna Wiśniewska (kl. II),
- Mirela Lewandowska (kl. IV A),
- Iwona Zaraś (kl. VI),
- Marta Chwalencka (kl. VII).

Ubezpieczenie - kontynuacja współpracy z TU Compensa.
Dobrowolne ubezpieczenie dziecka – 30 zł.

Składka na RR - bez zmian w stosunku do lat ubiegłych, tzn.
a) jedno dziecko w szkole - 35 zł.,
b) dwoje dzieci w szkole - pierwsze dziecko - 35 zł, drugie dziecko - 15 zł.,
c) troje i więcej dzieci w szkole - pierwsze dziecko - 35 zł, drugie dziecko - 15 zł, każde
kolejne dziecko - 0 zł.

Drugie posiedzenie RR odbyło się wspólnie z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej. Podczas obrad zatwierdzono budżet RR z poprzedniego roku szkolnego oraz nowy Regulamin RR.

Zasady wpłat na Radę rodziców obowiązuja takie same, jak w roku ubiegłym.

Dla przypomnienia:

Jedno dziecko w szkole: 35,00 zł
Dwoje dzieci: pierwsze 35,00 zł, drugie 15,00 zł
Troje dzieci i więcej: pierwsze 35,00 zł drugie 15,00 zł a pozostałe są zwolnione z opłaty

Wpłat można także dokonywać wpłaty na konto RR:


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Różankach
nr rachunku 64 8363 0004 0012 7736 3000 0001

w tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego została powołana Rada Rodziców Zespołu Szkół w Różankach na rok szkolny 2017/2018. Jej członkami zostali Przewodniczący Rad Klasowych, wybrani na pierwszych zebraniach rodziców dzieci wszystkich klas podstawowych i gimnazjalnych. W każdym zebraniu Rady Rodziców uczestniczyła Dyrektor Szkoły - Pani Elżbieta Pietruszkiewicz.

Na swoim pierwszym zebraniu w Rada Rodziców spośród obecnych członków wybrała swoje władze:

Członkowie Rady Rodziców:

  • Magdalena Ratajczak - kl. I SP, tel. 663 422 616
  • Joanna Miliszewska - kl. III a SP, tel. 691 681 964
  • Magdalena Nurska - kl. IV b SP, tel. 663 478 336
  • Małgorzata Kuczyńska - kl. V SP, tel. 785 292 222
  • Joanna Czaja - kl. VI SP, tel. 601 893 839
  • Bożena Modrzejewska - kl. III G tel. 661 270 582