Zebrania z rodzicami zaplanowane w pierwszym okresie
roku szkolnego 2020-2021:

16 września 2020 r./środa/, klasy 1-5 – zebranie informacyjne,

17 września 2020 r./czwartek/, klasy 6-8 – zebranie informacyjne,

04 listopada 2020 r./środa/, klasy 1-5 – zebranie informacyjne,

05 listopada 2020 r./czwartek/, klasy 6-8 – zebranie informacyjne,

16 grudnia 2020 r. /środa/ klasy 1-5 - zebranie, propozycje ocen na I okres,

17 grudnia 2020 r. /środa/ klasy 6-8 - zebranie, propozycje ocen na I okres.