su gimn13 października 2017r. odbyły się WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Poprzedzone zostały kampanią wyborczą. Kandydaci rozwieszali plakaty ze swoimi propozycjami działań, które miały zachęcić uczniów do głosowania na nich. Każdy uczeń otrzymał przygotowaną kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów. Na koniec Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy i ogłosiła wyniki. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana była przez całą społeczność uczniowską klas IV-VII Szkoły Podstawowej i II-III gimnazjum. Następnie uczniowie zgodnie z zasadami demokracji głosowali na swoich kandydatów.

Najwięcej głosów uzyskali:

Przewodnicząca - Natalia Popek- II Gim.,
I Zastępca - Weronika Kazimierczak - kl. VII,
II Zastępca - Agata Modrzejewska - kl. VII,
Skarbnik - Joanna Muszyńska - kl. VII,
Sekretarz - Sebastian Nowak - kl. III Gim.

Członkowie Rady SU:

Hubert Markiewicz - kl. V,
Zofia Kazimierczak - kl. II Gim,
Zuzanna Lis - kl. IV,
Sylwia Leszczyk - kl. IV b.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, głosującym za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
Przed RADĄ pierwsze zadanie - przygotowanie planu pracy na cały rok oraz koordynowanie jego realizacji.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018