Szanowni Rodzice !
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020.


Zapisy trwają do 31 marca 2019 r.


Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.


Uwaga: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
Podstawa prawna: art. 40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Wnioski można pobrać klikając odpowiedni link:
wniosek o przyjecie dziecka do szkoły z obwodu
wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia Szkoły Podstawowej

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia dotyczącego nauki religii:
oświadczenie o nauce religii