• Dyrektor - Elżbieta Pietruszkiewicz - wychowanie fizyczne
  • Wicedyrektor - Anna Miszczyk-Cichoń - matematyka

    

  • Grzegorz Banaszkiewicz – matematyka, fizyka
  • ks. Dariusz Chmist – religia
  • Maria Chowańska - muzyka
  • Anna Depta – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, technika, doradztwo zawodowe
  • Sylwia Gallos – zajęcia świetlicowe, edukacja wczesniszkolna
  • Beata Głogowska - język niemiecki
  • Danuta Górska – przyroda, biologia
  • Andrzej Górski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
  • Janusz Hryniewicz - chemia
  • Grażyna Kaźmierczak – język polski, zajęcia logopedyczne
  • Renata Łastowska – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
  • Renata Nowak – wychowanie fizyczne
  • Agnieszka Pawlak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe
  • Alicja Pokorna – język angielski, plastyka
  • Agata Samulska – geografia, język angielski
  • Sebastian Stempniewicz – wychowanie fizyczne, informatyka
  • Joanna Takuszewicz – religia, zajęcia świetlicowe
  • Anna Trautman – urlop dla poratowania zdrowia
  • Ewa Witkowska – język polski
  • Katarzyna Wolak – edukacja wczesnoszkolna