• Agnieszka Zając - sekretarz szkoły
 • Ewelina Szymanowicz - główna księgowa
 • Helena Mowlik - referent
 • Henryk Grabarek
 • Małgorzata Łabuda
 • Wioletta Bulman
 • Irena Rojek
 • Małgorzata Michalska
 • Helena Stępińska

 

Godziny pracy pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

 Pedagodzy:

 • Teresa Komodzińska-Kos
 • Janusz Hryniewicz

 

Konsultacje dla rodziców:

środa 10.00 - 12.30, w trakcie zebrań z rodzicami, w godzinach pracy, jak również telefonicznie w nagłych wypadkach

Tel. do pedagoga: 505 563 130

 

Psycholog szkolny w roku szkolnym 2020/2021:

 

Psycholog szkolny:

 • Marta Popowczak

 

Tel. do psychologa: 691 973 377


 

 

  • Dyrektor - Elżbieta Pietruszkiewicz - zajęcia świetlicowe
  • Wicedyrektor - Anna Miszczyk-Cichoń - matematyka

 

 • Grzegorz Banaszkiewicz – matematyka, fizyka,
 • Maria Chowańska – muzyka,
 • Anna Depta – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, technika, doradztwo zawodowe,
 • Sylwia Gallos – zajęcia świetlicowe,
 • Beata Głogowska - język niemiecki,
 • Danuta Górska – przyroda, biologia,
 • Andrzej Górski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Janusz Hryniewicz – chemia, pedagog,
 • Grażyna Kaźmierczak – język polski, zajęcia logopedyczne,
 • Teresa Komodzińska – Kos – pedagog,
 • Renata Łastowska – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka,
 • Renata Nowak – wychowanie fizyczne,
 • Agnieszka Pawlak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe,
 • Alicja Pokorna – język angielski, plastyka,
 • Marta Popowczak – psycholog,
 • Agata Samulska – geografia, język angielski,
 • Sebastian Stempniewicz – wychowanie fizyczne, informatyka,
 • Joanna Takuszewicz – religia, zajęcia świetlicowe,
 • Anna Trautman – edukacja wczesnoszkolna, matematyka,
 • Ewa Witkowska – język polski,
 • Katarzyna Wolak – edukacja wczesnoszkolna, szachy.