Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów Gimnazjum:

język polski
język angielski
język niemiecki
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia artystyczne
muzyka
pobierz
plastyka
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne
religia