il wprow

Szanowni Rodzice !
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021.


Zapisy trwają do 27 marca 2020 r.


Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.


Uwaga: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
Podstawa prawna: art. 40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Zarządzenie Wójta Gminy Kłodawa w sprawie określenia terminów rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Kłodawa

 

Wnioski można pobrać klikając odpowiedni link:


wniosek o przyjecie dziecka do szkoły z obwodu


wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

 

Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia Szkoły Podstawowej

 

Zgoda na przetwarzanie danych

 

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia dotyczącego nauki religii:
oświadczenie o nauce religii

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA w klasach I-III

 

POBIERZ

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA w klasach IV-VIII

 

POBIERZ

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w Szkole Podstawowej i oddziałach Gimnazjum

 

POBIERZ

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA w klasach II-III Gimnazjum

 

POBIERZ

 

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów Szkoły Podstawowej:

język polski

pobierz
język angielski klasy 1-3 pobierz
język angielski klasy 4-8 pobierz

historia, historia i społeczeństwo

pobierz
wiedza o społeczeństwie klasa VIII pobierz
przyroda pobierz
matematyka pobierz
zajęcia komputerowe klasa IV pobierz
zajęcia komputerowe klasy V-VII pobierz
muzyka pobierz
plastyka pobierz
zajęcia techniczne pobierz
wychowanie fizyczne pobierz
religia pobierz
fizyka pobierz

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów Gimnazjum:

język polski
język angielski
język niemiecki
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia artystyczne
muzyka
pobierz
plastyka
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne
religia