il wprow

Szanowni Rodzice !
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021.


Zapisy trwają do 27 marca 2020 r.


Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.


Uwaga: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
Podstawa prawna: art. 40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Zarządzenie Wójta Gminy Kłodawa w sprawie określenia terminów rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Kłodawa

 

Wnioski można pobrać klikając odpowiedni link:


wniosek o przyjecie dziecka do szkoły z obwodu


wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

 

Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia Szkoły Podstawowej

 

Zgoda na przetwarzanie danych

 

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia dotyczącego nauki religii:
oświadczenie o nauce religii