wospDnia 14 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół w Kłodawie odbył się 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Wyrównania Sił w Leczeniu Noworodków. Cały finał koordynował Gminny Ośrodek Kultury, a w całą organizację zaangażowanych było wiele gminnych instytucji. Wokalistki z koła muzycznego szkoły w Różankach również wzięły udział w programie artystycznym przygotowanym na tę okazję. Nasza szkolę reprezentowały: Hania Stasiak, Paulina Stasiak, Zuzanna Grzeszykowska oraz Laura Kleinschmidt. Każda z dziewczynek zaśpiewała indywidualnie swoją piosenkę.

 26 Finał WOŚP w gminie Kłodawa

konkurs koledDrugi raz spotkaliśmy się w Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II, aby wspólnie kolędować. Konkurs objęły swoim patronatem: Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - oraz Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty. Wśród zaproszonych znamienitych Gości znaleźli się : Ksiądz Kanonik Bogusław Kaczmarek, Ksiądz Proboszcz Dariusz Chmist, Lubuski Kurator Oświaty - pani Ewa Rawa, Wójt Gminy Kłodawa - pani Anna Mołodciak oraz wielu innych przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/ikony_wprowadzenia/wolontariat.jpg'
There was a problem loading image 'images/ikony_wprowadzenia/wolontariat.jpg'

wolontariatW czasie adwentu starsza grupa misyjna sprzedawała kartki świąteczne, pierniczki oraz świąteczne ozdoby . W ten sposób włączyliśmy się w akcję pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Celem akcji „Pokarm dla życia” jest pomoc w dożywianiu dzieci zakażonych wirusem HIV w Rwandzie i Kongo. Zebraliśmy na ten cel 580 złotych. Dziękujemy pani Cupryniak za wykonanie kartek na ten cel. Boże Narodzenie to okres bardzo pracowity dla małych misjonarzy: wyruszają na ulice Różanek, aby głosić Radosną Nowinę o Zbawicielu, który narodził się dla wszystkich. W tym roku kolędnicy misyjni kolędowali dla dzieci z wyczerpanej wojną Syrii oraz Libanu, którego mieszkańcy, chociaż sami bardzo biedni, przyjęli ogromną liczbę syryjskich uchodźców. Zebraliśmy 600 złotych. W podziękowaniu za okazane serce w niedzielę, 14 stycznia młodsza grupa misyjna przedstawiła Jasełka „ Tylko jedna jest taka noc” w kościele w Różankach. Dziękujemy!

mikolaj

Alboć wezmą, alboć daj
tak kazał Święty Mikołaj.
Bo jeśli mu barana dasz,
Pewny pokój od wilka masz.
Mikołaj Rej

LogoPiesnPatriotycznaKolejnym zadaniem wynikającym z uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Patriotów było zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej oraz pieśni patriotycznej. Celem tych działań było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Konkurs został przeprowadzony 29 listopada. Każda klasa wytypował swoich przedstawicieli, którzy oceniali występy kolegów. Po zliczeniu głosów ustalono następującą kolejność nagrodzonych artystów:

dietetyk grafikaW ramach Dni Konwencji o Prawach Dziecka gimnazjaliści i uczniowie klasy VII SP uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem mgr inż. Hanną Dziewiecką. Zainteresowani obejrzeli i wysłuchali prelekcję do prezentacji pt: "Zasady prawidłowego odżywiania". Wybór odpowiedniej żywności i spożywanie jej w ilościach dostosowanych do codziennego zapotrzebowania organizmu na składniki pokarmowe oraz systematyczny ruch (ćwiczenia gimnastyczne, biegi, spacery, jazda na rowerze, pływanie, itp.) mają olbrzymi wpływ na nasze zdrowie.

globalnaW bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do działań podjętych przez ORE w Warszawie, który realizuje projekt „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych”. Jego celem jest zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej w szkole zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego − młodzieży, nauczycieli - w podejmowaniu i realizowaniu projektów w obszarze edukacji globalnej. W dniach 20 - 26 listopada braliśmy udział w 19. edycji europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”.

tenis22 listopada 2017r. odbył się gminny, szkolny turniej w tenisie stołowym. Organizatorem była Szkoła Podstawowa w Kłodawie. Reprezentacja naszej szkoły spisała się bardzo dobrze osiągając następujące wyniki:

 

 

konwencja dla dzieci pdfZgodnie z tradycją szkolną co roku odbywają się Dni Konwencji o Prawach Dziecka. Tym razem odnosimy się do realizacji w Polsce &33 Konwencji: "Państwa, strony będą podejmowały wszelkie odpowiednie kroki, w tym środki ustawodawcze w celu zapewnienia ochrony dzieci przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych."

dz4Słowa, uśmiech, miły gest nic nie kosztują, a mają tak wielką moc.
Pamiętajmy o tym każdego dnia!

21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Życzliwości”. Ideą tego dnia jest zachęcenie do optymistycznego spojrzenia na codzienność, otwarcia się na drugiego człowieka i skończenia z narzekaniem czy dąsaniem się. Uczniowie i nauczyciele mieli przypięte w tym dniu okolicznościowe plakietki, a umieszczone w holu szkoły „DRZEWO ŻYCZLIWOŚCI” od rana zapełniało się listkami z pozdrowieniami, życzeniami i miłymi słowami kierowanymi do kolegów, koleżanek i pedagogów. Każdy, kto w tym dniu okazał życzliwość sprawił, że świat stał się piękniejszy.

Podkategorie