"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem".
Kornel Makuszyński
pasowanie na czytelnika

Dnia 26 października 2020 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej uczniów klas pierwszych, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w ich pamięci. Wszystko zaczęło się od pogadanki, z której pierwszoklasiści dowiedzieli się dlaczego warto czytać książki, jak je szanować i czego nie wolno robić, czytając książkę. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie wypożyczyli pierwsze książki, to zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Nasi nowi czytelnicy otrzymali zakładki do książki, dyplomy i listy do rodziców od pani bibliotekarki. I wreszcie przyszedł czas na pierwsze wypożyczenie książki. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa. A pierwszą przerwę po wypożyczeniach pierwszoklasiści spędzili z książką.
Po takim spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej