bohJuż po raz trzeci przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Akcja jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.


Korzystając z materiałów dostarczonych przez organizatora w klasach IV – VIII została przeprowadzona lekcja wprowadzająca w tematykę Powstania Warszawskiego pt. „Historia w pudełku”. Następnie uczniowie własnoręcznie napisali pozdrowienia i życzenia do uczestników Powstania Warszawskiego w formie laurek i plakatów.

Dziękuję wszystkim Uczniom, którzy z zaangażowaniem i oddaniem wzięli udział w tej kampanii!

 

BohaterON! – włącz historię