Od dnia 7.09.2020r. rozpocznie się wydawanie obiadów w szkole.

Cena jednego obiadu dla ucznia- 6 zł.

W tym roku obiady można wykupić w cyklach tygodniowych lub miesięcznych.

Tygodniową opłatę w wysokości 30 zł należy uiścić w sekretariacie szkoły co najmniej do czwartku poprzedzającego nowy tydzień.

Miesięczną opłatę należy uiścić w sekretariacie szkoły co najmniej na 3 dni robocze przed następnym miesiącem.

Abonament na obiady za miesiąc wrzesień wynosi 108 zł.

Uwaga! Zgłoszenia na obiady w tym tygodniu można składać wyjątkowo do piątku, tj. do 4.09.2020r.