Drodzy uczniowie !

Zgodnie z ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogramem postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych przypominamy:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami składamy w dwóch etapach:
a) od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły,
b) od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynik egzaminu ósmoklasisty.
2. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

3. Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

(W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

4. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Uwaga! Nie ma możliwości wyboru - z listy rozwijalnej szkoły, do której uczeń obecnie uczęszcza – należy to uzupełnić ręcznie.

Więcej informacji o naborze do szkół ponadpodstawowych w Gorzowie Wielkopolskim, a także składanie kandydatur na stronie: https://nbr-pp.edukacja.gorzow.pl/kandydat/app/apply/index.html

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego dostępny jest pod adresem: http://informator.ko-gorzow.edu.pl