jp2 popiersieW celu upamiętnienia setnej rocznicy urodzin patrona naszej szkoły – Jana Pawła II zorganizowaliśmy konkurs plastyczny i fotograficzny pt. ”Pamiętamy o Janie Pawle II”. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty. Konkurs skierowaliśmy do uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego, którzy mogli zaprezentować swoje prace w dwóch kategoriach:
- I kategoria – klasy I – IV - Kartka urodzinowa dla Jana Pawła II – praca plastyczna,
- II kategoria – klasy V – VIII - Fotografia ilustrująca wybraną myśl Jana Pawła II.

Liczba nadesłanych prac pozytywnie nas zaskoczyła. Łącznie zgłoszono do konkursu 219 prac. Jury, w skład którego weszli m. in.: reprezentanci Wojewody Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty, miało trudne zadanie wyłaniając zwycięzców. Po długich dyskusjach, w oparciu o kryteria regulaminu (zgodność z tematem, kreatywność i oryginalność, estetyka i kompozycja oraz samodzielność wykonania pracy) nagrodzono następujących uczestników konkursu:

- I kategoria – klasy I – IV - Kartka urodzinowa dla Jana Pawła II:
• I miejsce: Róża Walczak, uczennica klasy II SP nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze,
• II miejsce: Michał Pełka, uczeń klasy III Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Happy House” w Sławie,
• III miejsce: Zofia Blicharz, uczennica klasy II SP nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie,
• Wyróżnienie Lubuskiego Kuratora Oświaty: Eryk Marzec, uczeń klasy II SP im. Jana Pawła II w Różankach,
• Wyróżnienie Dyrektora SP im. Jana Pawła II w Różankach: Wiktoria Narożna, uczennica klasy I SP im. Kornela Makuszyńskiego w Kunowicach.

- II kategoria – klasy V – VIII - Fotografia ilustrująca wybraną myśl Jana Pawła II:
• I miejsce: Julia Dudek, uczennica klasy VI SP im. Jana Pawła II w Różankach,
• II miejsce: Gabriel Kwaśnia, uczeń klasy V Katolickiej SP im. Jana Pawła II w Żarach,
• III miejsce: Marcelina Kuczma, uczennica klasy VI z Publicznej SP w Tomaszowie,
• Wyróżnienie Lubuskiego Kuratora Oświaty: Kacper Jankowski, uczeń klasy VII SP im. Jana Pawła II w Różankach,
• Wyróżnienie Dyrektora SP im. Jana Pawła II w Różankach: Aleksandra Keklak, uczennica klasy VIII ze SP im. Jana Pawła II w Lubiszynie.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za upamiętnienie postaci polskiego papieża poprzez wzięcie udziału w Konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres szkół nagrodzonych i wyróżnionych uczniów.

 

Galerie prac konkursowych:
https://padlet.com/zsrozanki/xnerxq4jdi9fs0bu

https://padlet.com/zsrozanki/n5sc5ub1ry3248yn