LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W RÓŻANKACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
1. Bielawski Igor
2. Dawidowicz Wojciech
3. Januchowska Iga
4. Kaurzyl Vel Kuzel Bartosz
5. Kazimierczyk Maria
6. Małas Zofia
7. Małas Zuzanna
8. Markiewicz Kacper
9. Matyasik Mateusz
10. Nowak Izabela
11. Owczarek Krzysztof
12. Rosiński Robert
13. Rosiński Radosław
14. Solarczyk Zofia
15. Soroka Maciej
16. Sroka Dominika
17. Stępień Fabian
18. Szkuta Nadia
19. Talar Julia
20. Wiruć Jakub
21. Woźniak Mikołaj
22. Żołędziejewski Lukas