Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

POBIERZ