Ziemia niebieska planetaW ramach edukacji globalnej uczniowie klasy IIa wzięli udział w Projekcie „Woda nas uwodzi”, który składa się z cyklu kilku zajęć, a którego głównym celem jest podkreślenie oraz uświadomienie ogromnego znaczenia wody słodkiej w życiu ludzi, zwierząt i roślin. Projekt ma również na celu zachęcanie do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wody, a co za tym idzie korzystanie z niej w sposób oszczędny. Podczas pierwszych zajęć uczniowie zajęli się tematem „Ziemia- niebieska planeta”, którego głównym założeniem jest zwrócenie uwagi uczniów i uczennic na problem niedostatku wody pitnej na świecie i na konieczność jej oszczędzania. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, dlaczego ziemia jest nazywana niebieską planetą, jak duże są zasoby wody słodkiej na świecie, a także wspólnie stworzyli „Księgę zasad oszczędzania wody”.

Uczniowie obejrzeli również kilkuminutowe filmy, dzięki którym uświadomili sobie, że są na świecie miejsca, w których ludzie mają utrudniony dostęp do wody, a dzieci chodzą po wodę po kilkanaście kilometrów, aby móc przenieść ją do domów. Posiadając taką wiedzę, dzieci wykonały eksperyment noszenia wody, aby lepiej zrozumieć sytuację dzieci żyjących w miejscach o ograniczonym dostępnie do wody. Dzięki udziałowi w zajęciach mamy nadzieję, że uczniowie zrozumieli, dlaczego tak często mówi się o oszczędzaniu wody i czy tak naprawdę mamy jej dużo czy mało.

Ziemia - niebieska planeta