Topniejące lodowceUczniowie klasy IIa po raz kolejny uczestniczyli w projekcie ekologicznym Uniwersytetu Dzieci. Dzięki udziałowi w zajęciach miały okazję dowiedzieć się, co jest przyjazne środowisku, czym jest efekt cieplarniany, jak zmienia się klimat, dlaczego lodowce topnieją, w jaki sposób one topnieją i jaki mają związek z naszymi domami, a także, w jaki sposób zaprojektować dom przyjazny środowisku.

Uczniowie obejrzeli projekcję filmu, przeprowadzili doświadczenia z lodem, który poddali działaniu człowieka (rozbijali, sypali solą oraz poddali ociepleniu), po skończonych działaniach porównali swój lód z lodem, na który nie oddziaływał człowiek i wyciągnęli wnioski. Następnie przystąpili do samodzielnego projektowania i budowania ekologicznych domów, które miały duże okna oraz panele słoneczne.

Czy ludzie mogą stopić wszystkie lodowce?