logo program egTydzień Edukacji Globalnej (TEG) to coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna organizowana w celu zwrócenia uwagi Europejczyków na problemy o charakterze globalnym. TEG odbywa się w listopadzie, pod patronatem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) Rady Europy. W tym roku przypadła już 21. edycja tego przedsięwzięcia, która odbyła się w dniach 18 – 24 listopada. Po raz trzeci do działań związanych z globalnymi zależnościami przystąpiła nasza szkoła. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w wielu akcjach i warsztatach.


Klasa IV na podstawie bajki „Przygody Zoga” miała okazję doświadczyć, czym jest różnorodność. Razem z Zogiem poznali globalne współzależności i uczyli się szanować zdanie innych. Podczas podróży rakietą na planetę Zargot sprawdzili swoje zachowanie w nieprzewidzianych sytuacjach. Klasy piąte zostały zapoznane z Celami Zrównoważonego Rozwoju za pośrednictwem Pakistańskiej dziewczynki Malalai – najmłodszej laureatki Pokojowej Nagrody Nobla. W formie krótkiego filmu powiedziała o wyzwaniach, przed którymi stoi ludzkość, i o tym, jak ważna jest współpraca wszystkich ludzi, aby stawić im czoła. Wprowadziła nas w temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, dzięki którym stworzymy sprawiedliwszy i bezpieczniejszy świat oraz ochronimy naszą planetę przed zmianą klimatu. Następnie uczniowie podzieleni na grupy sprawdzili poznane widomości bawiąc się CZR poprzez dobieranie w pary logo i zakresu działań konkretnego celu lub grając w „Piotrusia”.
Na podstawie materiałów udostępnionych przez Kulczyk Fundation klasa VIA zajęła się problemem niewolnictwa we współczesnym świecie. Na początku odpowiedzieli na pytanie/; czym jest dla nich wolność i z czym im się kojarzy. Po obejrzeniu fragmentu filmu pt. „Mali niewolnicy” uczniowie podzielili się swoimi przemyśleniami, zwrócili uwagę na problem pracy przymusowej dzieci oraz łamanie praw dzieci. W grupach zastanawiali się nad szansami i zagrożeniami wynikającymi z wolności. Podsumowaniem zajęć było stworzenie indywidualnego wachlarza wolności - określenie w skali od 0−10 poziomu własnej wolności i zamalowanie odpowiedniego kawałka skrzydła wachlarza. Uczniowie klasy VIB zmagali się z tematem wody pitnej. W pierwszej części zajęć uświadomili sobie, ile każdy z nich w przybliżeniu dziennie zużywa wody. Największym zaskoczeniem była ilość wody spłukiwana jednorazowo w toalecie. Następnie, po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi dostępu do wody pitnej na świecie, w grupach dzielili 15 l. wiadro wody mieszkańca Mozambiku na potrzeby całego dnia. Zadanie okazało się być niełatwym i stawiało uczniów przed trudnymi wyborami. W kolejnej części zajęć wykonali plakaty obrazujące racjonalne zużywanie wody w życiu codziennym oraz układali ostrzegawcze sms-y. Na koniec otrzymali karty „Miesiąc dla klimatu” , którymi zadeklarowali swój wkład w ochronę środowiska.

Klasa VII zatrzymała się nad problemem smogu. Na podstawie filmu i prezentacji uczniowie rozwiązali quiz sprawdzając w ten sposób stan swojej wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza. Poznali również przyczyny i skutki występowania wysokiego stężenia szkodliwych gazów. Próbowali znaleźć drogi wyjścia ze smogowego problemu wykonując plakaty.

Uczniowie klasy ósmej po obejrzeniu fragmentu filmu „S.O.S. dla Ziemi” metodą dociekań filozoficznych wypracowali sposoby działań na rzecz poprawy stanu naszego klimatu. Spośród zaproponowanych problemów wybrali rozważania na temat zmiany podejścia ludzi do świata. Podawali różnorodne propozycje rozwiązań i doszli do wnioski, że każdy ma wpływ na rozwiązanie globalnych problemów. Następnie w grupach ósmoklasiści uzupełnili plakaty dotyczące świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i świadomej konsumpcji.

Uczestnicy zajęć dodatkowych „Historyczne gry planszowe” zostali zapoznani z zasadami nieznanej im do tej pory gry „Osadnicy z Catanu”. Polega ona wznoszeniu osad, miast i dróg na zasiedlonej wyspie. Jest to możliwe dzięki surowcom, które zapewniają graczom okoliczne tereny. Po pewnym czasie rozpoczyna się walka o coraz mniejsze zasoby surowców i wolne przestrzenie. W ten sposób młodzież przekonała się „na własnej skórze”, że surowce nie są dobrem niewyczerpalnym i ich racjonalne wydobycie ma ogromne znaczenie.

 

Tydzień Edukacji Globalnej 2019