pasowanie na uczniaUczniowie klas pierwszych przygotowywali się do uroczystości pasowania na ucznia od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. W tym dniu od samego rana panowała świąteczna atmosfera w naszej szkole. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja w świetlicy, przygotowany sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Uczennica klasy VIb Zuzanna Grzeszykowska powitała gorąco zaproszonych gości, rodziców, krewnych, nauczycieli uczniów, a szczególnie serdecznie klasę pierwszą, której "oddała głos". Dzieci deklamowały wiersze , śpiewały i i tańczyły.

Oczywiście występy zostały nagrodzone gromkimi oklaskami. Po zakończonej części artystycznej uczennica klasy VIa w imieniu uczniów zwróciła się do pani dyrektor o przyjęcie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej. Pani dyrektor wygłosiła niezwykle wzruszające przemówienie do uczniów klasy pierwszej. Kilka słów powiedzieli zaproszeni goście i podarowali też drobne upominki. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" - mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Po zakończonej uroczystości wszyscy zgromadzeni udali się na słodki poczęstunek.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Pasowanie pierwszoklasistów