niepodległaW czwartkowy poranek uroczystą inscenizacją pt. „Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy!” uczciliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach akcji „Szkoła do hymnu” o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu państwowego. Następnie uczniowie z klasy VIb zabrali widownię w podróż wehikułem czasu do przełomowych momentów walki o wymarzoną wolność. Występom młodych artystów towarzyszył szkolny zespół wokalny, który zaśpiewanymi piosenkami przybliżali atmosferę zmagań o Niepodległą. Radość z odzyskania bytu państwowego zobrazowała klasa IIb w tańcu ze wstęgami do piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Przedstawienie zakończyliśmy tradycyjnym już odśpiewaniem „Niepodległej niepokornej” przez wszystkich uczniów.

Po raz szósty zorganizowaliśmy Wieczornicę Niepodległościową, na którą przybyli m. in.: przedstawiciela władz lokalnych, rodzice oraz absolwenci naszej szkoły. Występom artystycznym towarzyszyło wzruszenie gości, którzy wyrazili swój podziw dla młodego pokolenia za umiejętność wyrażania patriotyzmu.

Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy!