katyn3 kwietnia minęło 79 lat od rozpoczęcia przez NKWD likwidacji obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano również ok. 7 300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. Przez lata prawda o Zbrodni Katyńskiej była fałszowana przez aparat państwa komunistycznego w Polsce, a szczególną w tym rolę odgrywała cenzura. Wiadomości o tym, co wydarzyło się w 1940 r., były więc przekazywane w relacjach rodzinnych, w nieformalnych grupach czy wydawnictwach – zarówno emigracyjnych, jak i podziemnych z lat 1976-1989. Dopiero po 1989 r. prawda ujrzała oficjalnie światło dzienne.


Uczniowie ósmej klasy wraz ze szkolnym zespołem wokalnym aktywnie włączyli się w obchody rocznicy tego znamiennego wydarzenia. Podczas apelu przybliżyli zebranym kolegom okoliczności tej strasznej zagłady dokonanej na Polakach. Uświadomili również zebranym, że Katyń to przede wszystkim obowiązek pamięci o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce zapłacili życiem, a pamięć o tych wydarzeniach jest dziś uniwersalna przestrogą.

 

„I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy…”