1 00114 maja bieżącego roku w naszej szkole odbyła się akcja pod hasłem Przerwa na czytanie, polegająca na biciu rekordu w liczbie osób czytających podczas przerwy. To ogólnopolskie wydarzenie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Celem akcji było zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu.


Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oddawali się lekturze książek przyniesionych z domu i pożyczonych w bibliotece szkolnej. Na czytanie przeznaczyliśmy jedną przerwę od 9.50-10.00- uczniowie klas 1-3, a od 10.45-10.55 uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.

Bijemy rekord w czytaniu na przerwie