logo akcja zonkile 2017W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji edukacyjno – społecznej „Żonkile”, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. W tym roku przypada 76. rocznica tego wydarzenia. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Żydów Polskich Polin. W ramach naszych działań na lekcjach historii została przybliżona uczniom tematyka powstania w getcie warszawskim z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez patrona akcji. Ponad to chętni uczniowie wykonali papierowe żonkile – symbol pamięci tego wydarzenia, które rozdano uczniom i pracownikom szkoły.

 

Łączy nas pamięć