niedzwiedzUczniowie klas I-III interesują się przyrodą. Dnia 22 lutego Mały Samorząd zorganizował zajęcia warsztatowe na temat niedźwiedzia polarnego dla klasy trzeciej. Ekolodzy alarmują, iż w wyniku efektu cieplarnianego za 100 lat zwierzęta te będziemy mogli oglądać tylko w ZOO. Uczniowie stworzyli plakat, który przedstawiał ciekawostki na temat tego przepięknego zwierzęcia. W dniu 27 lutego przypada Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Uczniowie klas pierwszych z tej okazji przygotowali wyklejanki niedźwiedzia polarnego. Porównywali również swoje stopy do modelu stóp „dużego misia”. Klasa druga miała za zadanie wykreślić w diagramie wyrazy związane z efektem cieplarnianym. Uczniowie klas I-III bardzo chętnie zaangażowali się w upamiętnienie tego wyjątkowego dnia.

 

Galeria