kosciuszkoNasza szkoła w bieżącym roku szkolnym nawiązała ścisłą współpracę z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gorzowie Wlkp. przy realizacji projektu „Ameryka w twojej bibliotece”. Kolejnym etapem wspólnych działań był udział klasy VIII i III w wykładzie pt. „Tadeusz Kościuszko. Bohater wciąż aktualny?” dra hab. Bartosza Korzeniewskiego - profesora nadzwyczajnego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownika Grupy Badań nad Pamięcią Zbiorową. Prelekcja przybliżyła zebranym mało znane wątki z życia Tadeusza Kościuszki. Profesor wytłumaczył, że fenomen nieustannej popularności bohatera wynika przede wszystkim z jego postawy życiowej. Wartości z którymi jest utożsamiany w pamięci zbiorowej: wolność, bezinteresowność oraz przedkładanie interesu innych nad własnych powodują, że niezależnie od czasów Tadeusz Kościuszko jest uznawany za bohatera nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach na całym świecie.

 

Tadeusz Kościuszko. Bohater wciąż aktualny?