mikolajki

Alboć wezmą, alboć daj
tak kazał Święty Mikołaj.
Bo jeśli mu barana dasz,
Pewny pokój od wilka masz.
Mikołaj Rej

Szóstego grudnia odbyły się mikołajki. Przedstawiciel III klasy gimnazjum i VI w strojach Mikołaja wędrowali po klasach i obdarowywali całą społeczność szkolną prezentami zakupionymi przez Samorząd Uczniowski. Dostojni Goście przypomnieli swoim kolegom i koleżankom o pięknym zwyczaju pomagania. Dzień był wyjątkowy, na korytarzu dominował kolor czerwony. Uczniowie, którzy ubrani byli w czapki Mikołaja uniknęli „Męki Tantala” przy tablicy.

Serdecznie zapraszamy św. Mikołaja do naszej szkoły za rok!

 mt_gallery:Mikołajki 2018