globalnaW tym roku odbyła się już 20. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. Wydarzenie obchodzone było w dniach 19 – 25 listopada pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”. Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła pilna potrzeba promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ oraz zwrócenie uwagi świata na globalne wyzwania, jakim wszyscy musimy stawić czoła – migracje międzynarodowe, zmiany klimatu, rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne. W naszej szkole realizowaliśmy wybrane zagadnienia edukacyjne na temat globalnych problemów.

SU ogłosił szkolny konkurs plastyczny dla klas IV – VIII i III gimnazjum, gospodarze klas wylosowali jeden z celów zrównoważonego rozwoju. Zadanie polegało na wykonaniu plakatu dowolną techniką przybliżającego wskazany cel. W klasach V i VI przeprowadzono cykl 3 zajęć poświęconych problemowi braku dostępu do czystej wody. Uczniowie zostali zapoznani z danymi statystycznymi dotyczącymi użycia wody w Polsce i na świecie. Poznali historię osób, dla których czysta woda to luksus. Chętni uczniowie zobowiązali się do zaoszczędzenia jednej szklanki wody dziennie przez okres jednego tygodnia – deklarację potwierdzili przypięciem niebieskiej kartki (szklanka wody) na tablicy informacyjnej, którą wystawiono na holu głównym. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie plakatu zachęcającego do oszczędzania wody. W klasie VIII i III gimnazjum przeprowadzono zajęcia przybliżające ideę sprawiedliwego handlu i problem godności ludzkiej pracy. Uczniowie zapoznali się z historią partnerstwa w handlu oraz warunkami pracy m. in. na plantacjach bananów. W grupach wypracowali hasła popierające w/w ideę. Szczególnie zainteresowane osoby zajęły się wyszukiwaniem towarów w sklepach ze znakiem sprawiedliwego handlu. Klasy V pracowały z bajką „Jak kolorowy Diego trafił na flagę Gwatemali” natomiast klasy IV z bajką „Przygody Zoga”. Przybliżona została uczniom kwestia szacunku, odwagi i odpowiedzialności. Dzieci wykonywały różne zadania, które uzmysłowiły im wagę tych wartości. Na koniec wykonali indywidualnie prace plastyczne nawiązujące do tematu przewodniego. Wybrani uczniowie z klas V – VII uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących nierówności we współczesnym świecie. Na podstawie filmów „Skoczkowie” i „Dzieciństwo w Bangladeszu” dokonali porównania swojej sytuacji z rówieśnikami z innych stron świata. Efekt pracy dał im wiele do myślenia i pozwolił docenić bardziej rzeczywistość, w której żyją i funkcjonują.
Poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach TEG nasi uczniowie kolejny raz udowodnili, że nie są im obce problemy współczesnego świata.

Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole