zagraj"Zagraj w historię" to pomysł Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. na uczczenie „Lubuskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości” pod patronatem honorowym Instytutu Pamięci Narodowej. Projekt skierowany został do uczniów klas IV-VIII. Miał on na celu pokazać dzieciom, że historia ojczysta jest tak samo ważna jak i ciekawa oraz zainspirować i zachęcić młodzież do samodzielnego badania źródeł historycznych oraz zwrócić ich uwagę na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała na czas dwóch tygodni pakiet składający się z 15 sztuk pięciu tytułów gier planszowych wydanych przez IPN: Znaj Znak, Kolejka, Reglamentacja, 111. Alarm dla Warszawy, 7. W Obronie Lwowa. Pierwszy etap rozgrywek pozwolił wyłonić reprezentantów poszczególnych klas do rozgrywek finałowych. Uczniowie przystąpili do zabawy z wielkim entuzjazmem, po dogrywce zwycięstwo odniósł Hubert Czaja – uczeń klasy VII, który będzie nas reprezentował w finałowej grze kończącej projekt w Bibliotece Pedagogicznej.


Historyczne gry planszowe spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem przez uczniów i stanowiły atrakcyjną formę spotkania z historią.

Zagraj w historię