muzeumUdział w warsztatach orgaznizowanych przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. to już tradycja w naszej szkole. Tym razem muzeum odwiedzili uczniowie klasy IV b, którzy uczestniczyli w zajęciach pt. ”Z archeologią za pan brat”. Pierwsza część zajęć przybliżyła nam informacje na temat pracy archeologów. Pani prowadząca zajęcia opowiedziała o rodzajach archeologii. Szczególne zainteresowanie czwartoklasistów wzbudziła archeologia lotnicza i eksperymentalna. W części praktycznej warsztatów uczniowie mogli sprawdzić, czy mają predyspozycje do wykonywania zawodu archeologa. Układali puzzle obrazujące przedmioty wydobyte z ziemi i zmagali się z pismem hieroglificznym. Najwięcej emocji wzbudziła jednak praca z gliną – każdy wykonał z niej naczynie.

 

Spotkanie z archeologią