drzewo31 października odbyły się apele dla dwóch grup wiekowych, podsumowujące działania, które zostały przeprowadzone w naszej szkole z okazji Jubileuszowego Sprzątania Świata i Święta Drzewa. Na apelu oprócz informacji o obchodzonych akcjach zostały podsumowane dwa konkursy przeprowadzone w szkole, a uczestniczący w nich uczniowie otrzymali nagrody. Podziękowano wszystkim dzieciom, które brały udział w konkursach i zaproszono do kolejnych zaplanowanych w tym roku szkolnym, a związanych ze zbiórką surowców wtórnych.

Prowadzimy:

  • Konkurs o Puchar Dyrektora szkoły w zbiórce baterii i makulatury dla klas I - III SP IV - VIII SP z III Gimnazjum.
  • Konkurs klasowy i indywidualny w zbiórce makulatury.
  • Konkurs klasowy w zbiórce baterii.
  • Szkoła zbiera także nakrętki poza konkursem.

 

Konkursy zostaną podsumowane w kwietniu 2019 roku.

Za zbiórkę surowców wtórnych czekają puchary, nagrody, punkty z zachowania, oceny za aktywność na rzecz ochrony środowiska.

Wszystkich zapraszamy do działań mających wpływ na ochronę naszej planety.

 

Apele podsumowujące Sprzątanie Świata i Święto Drzewa