wybory su16 września 2018r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały kampanią wyborczą. Kandydaci rozwieszali plakaty ze swoimi propozycjami działań, które miały zachęcić uczniów do głosowania na nich. Każdy uczeń otrzymał przygotowaną kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów. Na koniec Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy i ogłosiła wyniki. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana była przez całą społeczność uczniowską klas IV-VIII i III gimnazjum. Następnie uczniowie zgodnie z zasadami demokracji głosowali na swoich kandydatów.

Najwięcej głosów uzyskali:

  • Przewodnicząca- Agata Modrzejewska- kl. VIII.
  • Zastępca-Zofia Kazimierczak- kl. III Gim.
  • Sekretarze – Mateusz Głąb i Michał Toporowski,
  • Członkowie Rady SU: Aleksander Knobel- kl. III Gim., Weronika Kazimierczak- kl. VIII, Paulina Popek kl. Va, Julia Sułkowska - kl. V a.

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
Przed RADĄ pierwsze zadanie - przygotowanie planu pracy na cały rok oraz koordynowanie jego realizacji.

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego