brzechwaW przeddzień Narodowego Czytania w klasach I-III została zorganizowana akcja „Głośne czytanie wierszy Jana Brzechwy”. Inicjatywa ta miała miejsce 07.09.2018 r., a jej koordynatorem była p. Renata Łastowska. Głównym celem akcji było zapoznanie uczniów z literaturą poety, rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

W klasie Ia i Ib wiersze J. Brzechwy czytały panie wychowawczynie. Natomiast w kl. II i III twórczość autora przedstawili chętni uczniowie.
Ze względu na zainteresowanie oraz walory wychowawcze akcji, będzie ona kontynuowana w kolejnych latach.

Akcja "Głośne czytanie wierszy Jana Brzechwy"