Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

koniec roku22 czerwca – to dzień, na który czekali wszyscy uczniowie. Zakończenie roku szkolnego to zamknięcie drzwi jednej klasy i otwarcie drugiej, to czas podsumowania zysków i strat. Na najlepszych czekały liczne nagrody i wyróżnienia. Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak, tradycyjnie już, nagrodziła stypendium naukowym uczniów, którzy uzyskali średnią ocen minimum 4,75 bez ocen dostatecznych. Wśród nich znaleźli się:

 

 • Kołodziejski Dawid - klasa 4
 • Maciejewska Zuzanna - klasa 4
 • Marciniak Leon - klasa 4
 • Podlewska Michalina - klasa 4
 • Ptasznik Hubert - klasa 4
 • Sułkowska Julia - klasa 4
 • Trybek Maja - klasa 4
 • Wasilewska Hanna - klasa 4
 • Leszczyk Sylwia - klasa 4
 • Lis Zuzanna - klasa 4
 • Nurska Sylwia - klasa 4
 • Ratajczak Maciej - klasa 4
 • Peszko Maksymilian - klasa 5
 • Czaja Hubert - klasa 6
 • Wawryn Krzysztof - klasa 6
 • Maciejewska Gabriela - klasa 7
 • Rydzaj Julia - klasa 7
 • Stasiak Paulina - klasa 2 GIM
 • Szyliński Wiktor - klasa 2 GIM
 • Wachowska Rozalia - klasa 2 GIM
 • Wojciechowski Piotr - klasa 2 GIM

 

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców postanowiła nagrodzić uczniów, którzy na miarę swoich możliwości osiągnęli sukces zarówno pod względem nauki jak i zachowania. Tzw. Kangurzy skok stał się udziałem:

 • Patryka Białaszczyka z klasy I
 • Wiktorii Dery i Jakuba Bednarka z klasy III a
 • Agaty Gulajew i Mai Krzyszczyk z klasy III b
 • Katarzyny Kasińskiej z klasy VII

 

Koniec roku szkolnego to również czas podsumowań roku czytelniczego w szkolnej bibliotece. Spośród wszystkich czytelników naszej szkoły najlepszymi „zjadaczami książek” okazali się:

 • Alicja Jaworska z klasy I, która przeczytała 58 książek,
 • Wiktoria Pełech z klasy II, która przeczytała 24 książki,
 • Oliwia Michałowicz z klasy III A, która przeczytała 59 książek,
 • Emilia Szczechowiak z klasy III B, która przeczytała 28 książek,
 • Filip Krzyszczyk z klasy IV A, który przeczytał 78 książek,
 • Zuzanna Lis z klasy IV B, która przeczytała 26 książek,
 • Bartosz Zauer z klasy V, który przeczytał 31 książęk,
 • Hubert Czaja z klasy VI, który przeczytała 44 książki,
 • Weronika Kazimierczyk z klasy VII, która przeczytała najwięcej książęk spośród wszystkich uczniów – 81,
 • Wiktoria Wiruć z klasy II, która przeczytała 41 książek.

 

Korzystając z okazji, jaką jest zakończenie roku szkolnego, dyrekcja i wychowawcy klas podziękowali rodzicom naszych uczniów za zrozumienie, wsparcie i zaangażowanie przy realizacji różnych inicjatyw szkolnych.
Samorząd Uczniowski skierował słowa uznania dla pani Beaty Lawer, która odchodzi na emeryturę, dziękując jej za trud nauczania i zaangażowanie w życie szkoły. Równocześnie uczniowie życzyli pani Beacie spełnienia niezrealizowanych planów i nowych marzeń.
Po wręczeniu wyróżnień wszyscy uczniowie rozeszli się do klas na rozdanie świadectw przez wychowawców.

,,Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”