2RPPrzygotowana przez Muzeum Historii Polski gra przestrzenna dla młodzieży i dorosłych dotycząca II RP została udostępniona w Bibliotece Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Wzięli w niej również udział nasi uczniowie z klasy VII SP, II i III gimnazjum.


Gra „ODKRYJ II RP” pozwoliła uczestnikom zabawy poznać bliżej oblicza II Rzeczypospolitej. Gracze wcielili się w rolę przedwojennych przedsiębiorców, którzy podejmowali się realizacji różnych zleceń. Aby je wykonać, należało zdobyć potrzebne materiały i narzędzia - składniki zlecenia, które wykupowali w poszczególnych regionach II RP za posiadany kapitał. Gracze poruszali się między 8 regionami II RP – Pomorzem, Górnym Śląskiem, Mazowszem, Kresami Południowo-Wschodnimi i Północno-Wschodnimi, Wielkopolską, Małopolską i Centralnym Okręgiem Przemysłowym. W każdym z nich wykonali różne działania, które prowadziły do zdobycia kapitału lub składnika zlecenia.


Uczniowie zdobywali kapitał w parach, musieli wykazać się wiedzą, spostrzegawczością oraz umiejętnością pracy w grupie. Taka „lekcja” historii spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem przez naszych uczniów.

 

Odkryj II RP – gra przestrzenna