szkoa modych patriotwW bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do V edycji ogólnopolskiego konkursu Szkła młodych patriotów organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Jego celem było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Zmagania konkursowe trwały od października 2017r. do kwietnia 2018r., angażowały uczniów z różnych grup wiekowychi obejmowały:
• przygotowanie plakatu „100. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”,
• przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców gminy nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego,
• zorganizowanie szkolnego konkursu recytatorskiego o treści patriotycznej,
• zorganizowanie szkolnego konkursu pieśni patriotycznych,
• przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

Na podstawie sprawozdań i informacji o w/w przedsięwzięciach otrzymaliśmy certyfikat Szkoły Młodych Patriotów.

 

 Certyfikat  Szkoły Młodych Patriotów