ojcowie niepodlW piątek, 23 listopada została rozegrana w naszej szkole międzyklasowa grywalizacja pt. ”Ojcowie Niepodległości”. Inspiracją do jej stworzenia była przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej wystawa o tym samym tytule. Spośród wielu zasłużonych w odzyskanie niepodległości osób wybrano sześciu: artystę, są dyplomatów, żołnierzy i polityków, a także działaczy społecznych. Reprezentowali oni różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI.

Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI. W oparciu o życiorysy: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Jana Ignacego Paderewskiego i Ignacego Daszyńskiego czteroosobowe zespoły z klas IV – VIII i III rozwiązywały różnego rodzaju zadania i łamigłówki. Wszystkie zespoły wykazały się dużą wiedzą oraz umiejętnościami wyszukiwania informacji w przygotowanych materiałach.

Zaszczytne I miejsce zajęła klasa VIII, II miejsce zdobyła klasa IV B, a ostatnie miejsce na podium zajęli gimnazjaliści z III klasy.

 

Ojcowie niepodległości