konkurs plastW bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla Niepodległej” , którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Jego głównym celem jest wskazanie, jak istotną rolę w wychowaniu w wolność, godności, solidarności oraz kształtowaniu postaw patriotycznych młodego człowieka odgrywa szkoła. Szkoła ma za zadanie wykonać 6 spośród 13 zaproponowanych zadań.

Jednym z nich był konkurs plastyczny pt. ”Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka”. Łącznie wpłynęło 29 prac. Jury oceniło je w trzech kategoriach wiekowych:

W kategorii klas I – III
I miejsce zajęła Hanna Stasiak z klasy II,
II miejsce zajęła Wiktoria Pełech z klasy III,
III miejsce zajęli: Maja Marek z kl. Ib oraz Hanna Amelia Nowak z klasy I a.

W kategorii klas IV – VI
I miejsce zajął Adrian Szafoni z klasy IV b,
II miejsce zajęła Aleksandra Matyasik z klasy IV b,
III miejsce zajęli: Dominik Jahołkowski z kl. V b

W kategorii klas VII, VIII i IIIG
I miejsce zajęła Natalia Popek z klasy III,
II miejsce zajęli: Rozalia Wachowska i Wiktor Szyliński z klasy III,
III miejsce zajęli: Zofia Kazimierczyk z kl. III

Ogólnopolski konkurs „Szkoła dla Niepodległej”