koZ okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Lubuski Kurator Oświaty ogłosił wojewódzki tematyczny konkurs historyczny „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości”. Jego celem było pogłębienie wiedzy uczniów o wydarzeniach i postaciach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i budową niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej.

Naszą placówkę w zmaganiach z historią reprezentowało czworo uczniów wyłonionych w szkolnych eliminacjach: Rozalia Wachowska, Igor Juszczyk, Alexander Knobel i Filip Trybek. Etap rejonowy odbył się 25 października – do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Rozalia Wachowska i Filip Trybek. W dniu 6 listopada 2018 r., w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim, odbył się etap wojewódzki konkursu. W finale konkursu uczestniczyło ponad stu uczniów z terenu województwa lubuskiego. Nasi przedstawiciele zdobyli po 50 pkt. na 70 pkt. możliwych do zdobycia i tym samym uzyskali tytuł Finalisty.
Serdecznie gratulujemy wysokich wyników.

Konkurs historyczny „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości”